Eksempel på kursus i positiv psykologi

Målgruppe
 Lærere og pædagoger i dagtilbud og skole

Beskrivelse


Positiv psykologi og styrketræning:

- sæt fokus på læring, inklusion, vækst og glæde

Kompetenceudviklingsforløbet fokuserer på, hvordan vi, med positiv psykologi, kan skabe et arbejds- og læringsmiljø præget af anerkendelse, respekt og tryghed – et miljø som fremmer læring, inklusion, vækst og glæde. Forløbet kan opbygges på følgende måde:

Positiv psykologi i voksenhøjde - en dag af 6 timer

Tankerne bag positiv psykologi præsenteres og jeg sætter særligt fokus på de 24 styrker.

Indholdet fokuserer i første omgang på ”styrketræning” i forhold til de voksne. Formålet er at give alle indsigt i, hvad positiv psykologi er og hvordan man målrettet kan arbejde med positiv psykologi og styrkerne i forhold til sig selv, kollegaerne og efterfølgende i forhold til børnene.

Positiv psykologi i børnehøjde - to undervisningsgange af 3 timer

I forhold til børnene, er målet at anvende positiv psykologi som værktøj, således at børnene bliver i stand til at identificere, opbygge, udfolde og udvikle deres styrker. Ud over at arbejde med positiv psykologi i forhold til det enkelte barn,  tænkes positiv psykologi ind i arbejdet med sociale og faglige aktiviteter. Deltagerne får konkrete eksempler på, hvordan positiv psykologi naturligt kan integreres i dagligdagen, med henblik på at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser arbejdet med børnenes personlige, sociale og faglige udvikling.

Pædagogisk café - afslutning 3 timer

Forløbet afsluttes med en pædagogisk café, hvor deltagerne deler erfaringer. Her fokuseres på erfaringsudveksling og refleksion over positiv psykologi i praksis. Hvert team, årgang, lærer eller pædagog har sin egen lille ”stand”, hvor der vises og fortælles om helt konkrete tiltag, hvor positiv psykologi er blevet anvendt.

Del siden