Målgruppe
: Lærere og pædagoger i skolen

Beskrivelse


Kurset handler om at blive en god klasserumsleder, der kan udvikle eleverne fagligt og socialt i et inkluderende miljø for alle elever. Gennem 25 små punkter sætter læreren fokus på egen klasserumsledelse, hvilket gør lærerne i stand til:

·       At lede klassen på en sådan måde, at der skabes faglig udvikling og social trivsel for alle klassens elever

·       At lede klassen i undervisningssituationer, hvor der sættes fokus på forskellige undervisningsmetoder

·       At skabe gode og udviklingsstøttende relationer til alle elever

Kurset fokuserer også på teamets arbejde med klasseledelse. Her klædes teamet på til at arbejde målrettet med klasserumsledelse på deres teammøder. De får redskaber til at arbejde med positiv feedback gennem blandt andet videofilmning  og der igennem at støtte hinanden i forhold til arbejdet med klassens læring og trivsel.

Bestil et individuelt forløb for lærere og pædagoger

Jeg laver individuelle forløb bestående af:

  • En optagelse af undervisning og efterfølgende 2 timers tilbagemeldin
  • Læreren eller pædagogen arbejder med egen undervisning i 3 uger
  • En optagelse af undervisning og efterfølgende 1 times tilbagemelding

Del siden