For daginstitutioner og skoler

Jeg har stor erfaring i at afholde forældreforedrag og gør det ofte i forbindelse med mine kurser, så forældrene kan støtte op om de tiltag institutionen sætter i gang. Jeg kan holde forældreforedrag, hvor der sættes særligt fokus på de aldersbetingede udfordringer. Jeg har også gode erfaringer med at holde forældremøder i klasser med store trivselsproblemer.

Forældremøde om barnets udvikling i fællesskaber

Hvad kræver det som forældre at få børn og unge til at udvikle sig fagligt og socialt i de fællesskaber de er en del af? Foredraget giver forældrene nogle konkrete redskaber de kan anvende, når de skal arbejde med selvværd, selvtillid, faglighed, sprogudvikling  og den generelle opdragelse. Jeg sætter fokus på vigtigheden af et godt forældresamarbejde og giver redskaber til, hvordan forældrene lærer at acceptere de forskelligheder, der er i forældre- og børnegruppen.

Et efterskoleår – en forandring for hele familien  - foredrag for forældre og elever

Hvad kræver det egentlig af familien og den unge at gå på efterskole? Foredraget forbereder den unge og familien på den store forandring, der sker med den unge og den tilbageblivende familie, når familiens veje skilles for et år eller to. Hvordan bakker man som forældre op omkring den unge og hvad skal den unge være opmærksom på i forhold til den forandring, der finder sted? Foredraget er specielt egnet i den første del af skoleåret.

Del siden