Målgruppe
Lærer, pædagoger, hjemmevejledere og andet fagpersonale

Beskrivelse


Mange voksne oplever store udfordringer og føler sig indimellem afmægtige, når de møder særligt temperamentsfulde børn og unge. Dette kursus handler om udadreagerende børn og de fællesskaber som disse børn er en del af. Kurset bygger på relationsteorier, neuropsykologi og positiv psykologi og deltagerne får indsigt i, hvorfor nogle børn er særligt temperamentsfulde og hvordan deres temperament kan styres. Deltagerne præsenteres for et ”Bombekursus”, der kan bruges af alle børn og unge. Ud fra en let tilgængelig metode, lærer barnet at styre sin ”temperamentsbombe” samtidig med, at der arbejdes med de miljøer barnet færdes i.

Kursusdeltagerne får et praksisnært og konkret redskab med hjem, der er enkelt at anvende i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

Kurset kan laves over flere gange eller som en temadag af 6 timer

Forældrekursus

Målgruppe

Forældre, plejefamiljer og hjemmevejledere

Beskrivelse


Kurset henvender sig til forældre/plejeforældre, der har et barn med eksplosiv adfærd. Undervisningen vil fokusere på forældrenes rolle i forhold til den eksplosive adfærd og give forældrene redskaber til at tackle de daglige udfordringer i familien, som opstår når ens barn har en eksplosiv adfærd. Forældrene præsenteres for et ”Bombekursus”, der kan bruges af alle børn og unge. Ud fra en let tilgængelig metode, lærer barnet at styre sin ”temperamentsbombe” samtidig med, at der arbejdes med de miljøer barnet færdes i.

Der lægges fokus på, hvordan forældrene kan støtte op om den faglige og personlige udvikling i barnets hverdag i børnehave og skole.

Del siden